Žiadosť o registráciu


Základné údaje


Prístup


Meno:

*

Priezvisko:

*

Firma:

*

e-mail:

*

Telefón:


Prihlasovacie meno:

*

Heslo:

*Povoliť činnosti:


* - povinné údaje

Prehlásenie žiadateľa o registráciu
Prehlasujem, že som oprávnený pri komunikácii s firmou Ventus vykonávať činnosti, o povolenie ktorých žiadam. Prístup k serveru podpory, ktorý získam touto registráciou, budem využívať iba ja osobne a zaväzujem sa, že ho neposkytnem žiadnej inej osobe. Som si vedomý, že zodpovedám za všetky následky ktoré vzniknú, ak poskytnem svoje prístupové oprávnenie inej osobe.

Poznámka
Prihlasovacie meno a Heslo umožňuje internetový prístup k aplikácii Informačné centrum ISM. Heslo je vygenerované náhodne, môžte zadať svoje vlastné. Po registrácii je ho možné kedykoľvek zmeniť